Xây dựng nông thôn mới
 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định công nhận một số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Để phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn tới, cần có cách tiếp cận mới để đảm bảo tính bền vững. Việc thay đổi tư duy, nếp sống, năng lực của người dân được đặt làm mục tiêu, cư dân nông thôn làm chủ thể, cộng đồng thôn, bản là đơn vị để đánh giá.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 1385/QĐ-TTg công nhận thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 của TP. Hải Phòng vào chiều nay (15/10), Thủ tướng nêu rõ, đây là một cuộc cách mạng to lớn, lâu dài, không dừng lại ở thời điểm tổng kết hoặc là trong 5-10 năm tới.

 

Sau mười năm nỗ lực phấn đấu, huyện Quốc Oai vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới (NTM) năm 2018. Phát huy kết quả này, huyện tiếp tục tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu mỗi năm có một xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018.

 

Vấn đề cốt lõi để phát triển kinh tế nông thôn chính là nguồn nhân lực. Vẫn còn tồn tại thực tế là lao động giỏi, người có trình độ cao ở nông thôn vẫn tìm cách “ly nông”, “ly hương”…

 

Sau 10 năm, cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, kinh tế nông thôn phát triển mạnh mẽ với nhiều mô hình chuyên canh.

 

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành quả to lớn. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện xây dựng NTM có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, sự điều hành có hiệu quả của các cấp chính quyền, sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia, hưởng ứng, đồng thuận của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhân dân trong tỉnh. Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của cán bộ và nhân dân, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được cải tạo, nâng cấp, xây mới khang trang, mang dáng vóc toàn diện, hiện đại ở mỗi làng quê. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh.

 

Thời gian qua, huyện Gia Lâm đã tập trung thực hiện công tác tuyên truyền xây dựng các mô hình kinh tế gắn với tập trung tối đa mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, từng bước theo hướng đô thị.

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE