Xây dựng nông thôn mới
 

Ngày 21/9, Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”.

 

Vào sáng 18-9, tại TP Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; định hướng giai đoạn sau năm 2020.

 

Ngày 18/9, huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân".

 

Chiều 17/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Họp báo Thông tin về kế hoạch chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và Chương trình 02 của Thành ủy.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các quyết định công nhận 2 huyện Quốc Oai và Gia Lâm (thành phố Hà Nội) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018.

 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cấp ngành thực hiện thực chất xây dựng nông thôn mới trên tinh thần “tam nông là chiến lược, xây dựng nông thôn mới là căn bản, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt và vai trò của người nông dân là chủ thể” của Nghị quyết số 26/NQ-TW của Trung ương khóa X.

 

Trong giai đoạn 2010-2019, tổng nguồn vốn huy động thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của vùng Đông Nam Bộ và ĐBSCL đạt 932.498 tỷ đồng, cao nhất cả nước (khoảng 40%).

 

Tỉnh Nam Định đã trở thành tỉnh nông thôn mới (NTM) vào tháng 7-2019, sớm hơn một năm rưỡi so mục tiêu đề ra. Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, hơn 25% số xã, thị trấn và huyện Hải Hậu đạt chuẩn NTM nâng cao; có 10 mô hình NTM kiểu mẫu ở xã, thôn; đến năm 2025, có ít nhất năm huyện đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện Hải Hậu được công nhận huyện NTM kiểu mẫu.

 

 

Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 348/HD-LMHTX về phương pháp đánh giá, chấm điểm tiêu chí tổ chức sản xuất thuộc Bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2019 - 2020.

 

Chiều 10/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

    Trang   ‹‹ Trước 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE