Tin cải cách hành chính
 

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, đến ngày 24/12, có 145 thủ tục hành chính của các bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW).

 

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá, 39 tiêu chí và 88 tiêu chí thành phần; Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 41 tiêu chí, 96 tiêu chí thành phần.

 

Thực hiện chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018", huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức.

 

Xác định chủ đề công tác: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, TP Hà Nội đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và hiệu quả”, “một việc, một đầu mối xuyên suốt”. Vì vậy, các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, trong đó, công tác CCHC có những chuyển biến mạnh, rõ nét.

 

Sáng 19/12, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU về "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020" chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo để đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

 

UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2018-2020. Theo đó, các chỉ tiêu hàng năm phải đạt được là: Thủ tục hành chính đạt mức hài lòng trên 80%; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn của từng lĩnh vực trên 90%; sự hài lòng của cá nhân đối với các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp đạt trên 80%.

 

Trong năm 2018, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính được các cấp, các ngành triển khai quyết liệt theo hướng giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho nhà đầu tư và nhân dân; nâng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4; rà soát, chuẩn hóa tăng số thủ tục hành chính thực hiện đủ 4 bước tại các trung tâm HCC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Ninh thu hút đầu tư.

 

Trưa 1/2, Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X đã bế mạc sau 2,5 ngày làm việc. Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, nhận xét cải cách hành chính hiện vẫn là khâu yếu của TPHCM nên cần phải có sự đột phá vì người dân và doanh nghiệp.

 

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đặt công tác cải cách hành chính trong bối cảnh của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, TP Hà Nội đã và đang thực hiện các giải pháp cải cách mạnh mẽ, vì người dân và doanh nghiệp.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE