Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 901/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công ty cổ phần khảo sát và xây dựng – usco đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 900/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bắc Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 899/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Bạc Liêu đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 889/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Đồng Tâm - Đông Triều đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 888/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Qui Nhơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 887/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng giao thông công trình Lam Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 886/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng kiểm định và thương mại Thành Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 884/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 886 - Thành Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 885/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thương mại tư vấn xây dựng số một đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 883/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE