Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

I. Danh sách cá nhân đủ điều kiện xét trình danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc

 

Ngày 23/01/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 43/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 04 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị, đã có thành tích xuất sắc trong Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ XII năm 2018 gồm:

 

Ngày 14/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1579/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 02 cá nhân Hội viên Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội Kính và Thủy tinh Việt Nam, góp phần vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 30/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1562/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 30/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1561/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 02 cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 30/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1560/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho Vụ Kế hoạch Tài chính, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017.

 

Ngày 30/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1559/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 04 cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 30/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1558/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Lao động tiên tiến cho 23 cá nhân thuộc Vụ Kế hoạch Tài chính, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 30/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1556/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Vụ Quản lý doanh nghiệp, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017.

 

Ngày 30/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1555/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho 03 cá nhân thuộc Vụ Quản lý doanh nghiệp, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE