Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam(01/04/2020)

Ngày 31/03/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 40/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :