Hướng dẫn thủ tục lập quy hoạch xây dựng đối với một số dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa(08/04/2020)

Ngày 08/04/2020, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1622/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn thủ tục lập quy hoạch xây dựng đối với một số dự án thực hiện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tìm theo ngày :