Hướng dẫn miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu(26/01/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2812/2023/CV-HM ngày 28/12/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Hoàng Minh về việc xin miễn giảm kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu.

<<1...3456...93>>
Tìm theo ngày :