Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về quản lý cây xanh và công viên công cộng đô thị

Thứ năm, 30/05/2024 11:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/5/2024, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 487/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định về quản lý cây xanh và công viên công cộng đô thị, gồm các thành viên sau:

I. Ban soạn thảo:
1. Ông Nguyễn Tường Văn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban;
2. Ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Phó trưởng ban;
3. Ông Bùi Tất Hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
4. Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ  Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
5. Ông Đoàn Đức Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;
7. Ông Hoàng Thanh Nam, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;
8. Bà Hoàng Thị Thanh Nhàn, Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;
9. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
10. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
11. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
12. Bà Đặng Anh Thư, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
13. Ông Trần Hoài Anh, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
14. Bà Đặng Thị Hải Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
15. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
16. Ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;
17. Bà Trương Thị Thu Thanh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;

18. Ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Thành viên;
19. Ông Đặng Phú Thành, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;
20. Ông Lê Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Thành viên;
21. Ông Phạm Trung Huy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, Thành viên;
22. Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Thành viên;
23. Ông Lưu Đức Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, Thành viên;
24. Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng phòng Quản lý cây xanh, công viên, nghĩa trang, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên.

II. Tổ biên tập:
1. Ông Tạ Quang Vinh, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Tổ phó;
3. Ông Nguyễn Khánh Long, Trưởng phòng Quản lý cây xanh, công viên, nghĩa trang, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
4. Ông Đỗ Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý giao thông, chiếu sáng, công trình ngầm đô thị, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên
5. Ông Nguyễn Ngọc Đức, Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
6. Ông Nguyễn Thanh Điệp, Chuyên viên chính Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Kim Thoa, Chuyên viên Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, Thành viên;
8. Ông Đỗ Toàn Thắng, Chuyên viên chính Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Thành viên;
9. Ông Vũ Thế Đức, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thành viên;
10. Ông Phạm Anh Tú, Chuyên viên Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên;
11. Bà Đặng Thị Tươi, Chuyên viên Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;
12. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên;
13. Đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thành viên;
14. Ông Nguyễn Nguyên Trà, Phó Trưởng phòng Quản lý cây xanh, chiếu sáng và công trình ngầm, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, Thành viên;
15. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, Thành viên;
16. Ông Lê Phùng Vĩnh An, Chuyên viên Phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Thành viên;
17. Ông Bùi Ngọc Tân, Chuyên viên Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, Thành viên;
18. Ông Vũ Tuấn Vinh, Chuyên viên chính Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, Thành viên;
19. Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng, Thành viên;
20. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên;
21. Bà Nguyễn Lý Hồng, Chuyên viên Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
22. Bà Trần Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng, Thành viên;
23. Bà Nghiêm Thị Thúy Giang, Phó Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;
24. Bà Nguyễn Kim Nhung, Chuyên viên Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;
25. Đại diện Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng, Thành viên;
26. Bà Lê Thị Bích Thuận, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Thành viên;
27. Bà Nguyễn Thị Hồng Diệp, Chuyên gia Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Công viên Cây xanh Việt Nam, Thành viên;
28. Ông Nguyễn Ngọc Dương, Phó Trưởng phòng Quản lý cây xanh, công viên, nghĩa trang, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
29. Bà Phạm Thùy Dương, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
30. Ông Lê Việt Phương, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
31. Ông Phùng Anh Đức, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
32. Ông Nguyễn Xuân Bách, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
33. Bà Trương Thị Thanh Hương, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
34. Ông Hoàng Mạnh Hiệp, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
35. Ông Nguyễn Xuân Long, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên;
36. Bà Phạm Thị Thanh Thúy, Chuyên viên Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, Ban soạn thảo, Trưởng ban, Phó trưởng ban và các thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tổ biên tập, Tổ trưởng và các thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 27 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban soạn thảo, có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ban soạn thảo và Tổ biên tập chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Nghị định được Chính phủ ký ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 487/QĐ-BXD.
 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)