Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Thứ năm, 30/05/2024 11:44
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/5/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3205/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện công văn số 2685/BYT-KCB ngày 20/5/2024 của Bộ Y tế về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024 và tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (sau đây viết tắt là Luật PCTH thuốc lá) với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá”. Để tiếp tục tăng cường thực thi Luật PCTH thuốc lá, Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2024, với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tổ chức thực hiện Công điện số 47/CĐ-TTg ngày 13/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ tại về việc tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; trong đó, tập trung thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý.

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCTH thuốc lá và Chiến lược quốc gia về PCTH thuốc lá đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023.

3. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc tại nơi làm việc trong cơ quan Bộ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; chỉ đạo đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; treo biển cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Giám sát thường xuyên việc thực thi quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc của cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá. Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PCTH thuốc lá của cơ quan, đơn vị; ban hành quy định về nhiệm vụ, cơ chế phối hợp giữa các thành viên Ban chỉ đạo để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác PCTH thuốc lá; xây dựng kế hoạch hoạt động PCTH thuốc lá hằng năm theo quy định.

5. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2024.

Treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2024; phối hợp tổ chức các hoạt động mít tinh, hội thảo, hội nghị, cuộc thi và các hình thức truyền thông phù hợp khác để hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Thông tin về chủ đề Ngày thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá và các tài liệu truyền thông PCTH thuốc lá có thể tải về từ trang web http://vinacosh.gov.vn. Bộ Xây dựng gửi kèm theo Công văn này cuốn tài liệu Hướng dẫn xây dựng nơi làm việc không khói thuốc của Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế để cơ quan, đơn vị tham khảo, thực hiện.

Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai những nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/6/2024.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3205/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)