Bộ Xây dựng cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất đá nhân tạo Metastone

Thứ bẩy, 04/05/2024 16:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3138/UBND-VP ngày 15/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tham gia ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy sản xuất đá nhân tạo Metastone của Công ty TNHH thép xây dựng và lưới thép QH Plus tại Khu công nghiệp Phú Mỹ I, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 và Hồ sơ Dự án, Bộ Xây dựng đã có công văn 1848/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

1. Về đầu tư: Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư sản xuất sản phẩm đá ốp lát nhân tạo nhằm hạn chế khai thác đá ốp lát tự nhiên. Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất đá nhân tạo Metastone công suất 800.000 m2/năm của Công ty TNHH thép xây dựng và lưới thép QH Plus là phù hợp với Chiến lược nêu trên.

2. Về công nghệ, chất lượng sản phẩm

- Về công nghệ:

Đá ốp lát nhân tạo gồm Bretonstone và Terastone, được sản xuất theo công nghệ rung và nén trong môi trường chân không, để tạo ra các sản phẩm tấm có kích thước lớn, màu sắc phong phú và các đặc tính kỹ thuật ưu việt. Tuy nhiên, chủ đầu tư cần lựa chọn công nghệ, thiết bị tiên tiến, hiện đại nhằm đảm bảo các chỉ tiêu tiêu hao nguyên liệu, năng lượng đồng thời đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

- Về chất lượng sản phẩm: Yêu cầu sản phẩm của Dự án phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (QCVN 16:2019/BXD) được ban hành tại Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8057:2009 - đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính vô cơ. 

3. Về nguyên liệu: Theo hồ sơ của Dự án, nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất được nhập khẩu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, chủ đầu tư cần có định hướng sử dụng các nguồn nguyên liệu trong nước nhằm tăng tính chủ động, đảm bảo sản xuất ổn định.

4. Về công tác bảo vệ môi trường: Yêu cầu chủ đầu tư phải có đánh giá tác động môi trường; có biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải; đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, khí thải nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn về nước thải và khí thải công nghiệp.

5. Về tiến độ dự án và hiệu quả kinh tế xã hội: Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng tiến độ cam kết nếu được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của Dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1848/BXD-VLXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)