Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QC nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với CB, CC, VC, người lao động trực thuộc Bộ Xây dựng

Thứ ba, 14/05/2024 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, Đảng ủy Bộ Xây dựng, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 1139/QĐ-BXD ngày 16/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Bộ Xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư buihuy1303@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 17/05/2024 .

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị tải về tại tệp đính kèm:

Dự thảo Quy chế nâng bậc lương

Vụ Tổ chức cán bộ

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)