Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 527/QĐ-BXD ngày 29/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.

Số văn bản 527
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/5/2013
Ngày có hiệu lực 29/5/2013
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Trịnh Đình Dũng
Trích yếu Quyết định số 527/QĐ-BXD ngày 29/5/2013 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành "Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn 2030”.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường
Tệp đính kèm: Chien_luoc_KHCN_BXD_527-QD-BXD_29052013.doc

BXD_527-QD-BXD_29052013.doc