Tin trong ngành
 
Hỗ trợ doanh nghiệp xử lý ô nhiễm môi trường
3/16/17 4:45 PM

Mặc dù nguồn vốn chưa nhiều (22,4 tỷ đồng), nhưng trong những năm qua, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã cân đối và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ở một số lĩnh vực vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường. Ban quản lý Quỹ đã giám sát chặt chẽ các đơn vị sử dụng vốn đúng mục đích trong suốt thời gian vay nên bảo toàn, gia tăng nguồn vốn và góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc tại nhiều đơn vị…  

Trong quá trình sản xuất công nghiệp hay kể cả nông nghiệp của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh đều có tác động bất lợi đến môi trường sống, nhất là nguồn chất thải, nước thải chưa được xử lý triệt để. Do vậy, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quảng bá, tiếp cận nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để giới thiệu và hướng dẫn thủ tục, từng bước đáp ứng nhu cầu nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường. Căn cứ theo quy định của pháp luật và nguyên tắc hoạt động, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã tiếp nhận, thẩm định và ký hợp đồng, giải ngân cho vay 6 dự án đầu tư bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền thực hiện là 9,9 tỷ đồng. Cụ thể, Dự án đầu tiên Quỹ cho Công ty cổ phần Chế biến thực phẩm Thái Nguyên vay 850 triệu đồng trong thời gian 24 tháng (lãi suất 4,5%/năm) để đơn vị đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, nước thải trong quá trình chế biến thực phẩm và đem lại hiệu quả thiết thực. Công ty cổ phần Tiến Mạnh vay 800 triệu đồng của Quỹ để đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải đối với trang trại chăn nuôi 950 con lợn nái siêu nạc. Các dự án cho vay xử lý ô nhiễm môi trường còn lại đều thuộc lĩnh vực sản xuất công nghiệp và phân loại, xử lý rác thải, như: Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1 vay 1,5 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hệ thống thu gom, tách nước mưa và trạm xử lý nước thải; Công ty TNHH NatsteelViNa vay 4,5 tỷ đồng để xây dựng trạm xử lý nước thải của nhà máy cán thép…

Qua trao đổi với đại diện một số đơn vị được vay vốn từ nguồn Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, chúng tôi đều nhận được những nhận xét tích cực về tinh thần phục vụ và trách nhiệm trong quá trình lập hồ sơ, giải ngân, sự nghiêm tục trong giám sát của cán bộ Quỹ. Đặc biệt là đại diện các doanh nhiệp được vay nguồn vốn ưu đãi này đều khẳng định mặc dù số vay chưa lớn, thời gian vay ngắn những thủ tục vay không phức tạp, lãi suất thấp nên đã động viên, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mới hoặc nâng cấp hệ thống xử lý chất thải, nước thải, cải thiện môi trường sản xuất. Trong tổng số 06 dự án vay vốn của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã có 5 dự án hoàn trả 100% số vốn vay và lãi suất theo quy định. Riêng dự án vay vốn của Công ty TNHH Natsteel ViNa đã hoàn trả được 3 tỷ đồng, số vốn lưu đang được đơn vị này lên kế hoạch trả theo đúng hạn định đăng ký vay ban đầu.

Trước nhu cầu vay vốn của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh đã, đang đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về cơ chế, tính đặc thù của nguồn tài chính ưu đãi này. Cùng với đó là Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh tiếp tục đề nghị với cơ quan có thẩm quyền từng bước nâng nguồn vốn lên mức 50 tỷ đồng theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 5/7/2013 của UBND tỉnh. Đồng chí Đoàn Văn Thuỷ, Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh thông tin các chương trình, dự án bảo vệ môi trường tỉnh khi có nhu cầu vay vốn đều được rà soát, xém xét. Trong thời điểm nguồn quỹ chưa lớn nên những dự án có mức đầu tư vừa phải, hiệu quả nhanh trong công tác bảo vệ môi trường, khả năng hoàn trả vốn sớm sẽ được ưu tiên giải ngân trước.Theo báo Thái Nguyên 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE