Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng”
3/8/17 4:06 PM

Ngày 06/3, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 112/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực trong dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, gồm các Ông/Bà có tên sau đây: 

1. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng Ban Chỉ đạo dự án;

2. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Phó Trưởng ban;

3. Ông Phạm Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng, Thành viên;

4. Ông Phạm Minh Hà, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thành viên;

5. Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng, Thành viên;

7. Ông Trần Quốc Hùng, Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên;

8. Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Chuyên viên chính Vụ Hợp tác Quốc tế, Thư ký Ban Chỉ đạo dự án.

Theo Quyết định, nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo dự án:

Có trách nhiệm tham dự các buổi họp Ban Chỉ đạo; đóng góp ý kiến triển khai thực hiện dự án đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan;

Phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin và kết nối các hoạt động liên quan của các Bộ nhằm giúp Ban Điều phối chung dự án và các Ban Quản lý dự án hợp phần thực hiện tốt dự án.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định cho đến khi dự án hoàn thành.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 112/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE