Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ công tác chuyển giao Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý, thực hiện.
11/6/17 4:07 PM

Ngày 26/10/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 1107/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý, thực hiện (gọi tắt là Tổ công tác). 

Tổ công tác do ông Đặng Văn Long Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng.

Các thành viên của Tổ công tác gồm: Trịnh Quốc Cường Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính,Bộ Xây dựng; Nguyễn Tuấn Dũng Trưởng phòng Đầu tư, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng; Trần Sơn Lâm Chuyên viên chính Vụ Kế hoạch – Tài chính,Bộ Xây dựng; Hà Trần Thái Chuyên viên Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Xây dựng; Hồ Chí Quang Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng; Trần Ngọc Ánh Trưởng phòng Quản lý Kỹ thuật, Cục Quản lý Hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Nguyễn Việt Trung Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng; Hoàng Đức Thắng Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Nguyễn Lân Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Phạm Hải Hà Kế toán trưởng, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Đặng Lệ Thủy Phó phòng Tài chính – Kế toán, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Phạm Văn Khôi Trưởng phòng Kỹ thuật, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Phan Hữu Thực Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Đoàn Anh Đức Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Phạm Xuân Minh Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Đậu Anh Tuấn Trưởng phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Vũ Văn Đương Trưởng phòng Quản lý dự án 3, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Đồng Văn Thành Phó Trưởng phòng Quản lý dự án 1, Ban Quản lý dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc; Nguyễn Minh Hồng Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Quyết đinh nêu rõ, Tổ công tác có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện việc chuyển giao Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý, thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1107/QĐ-BXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE