Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng
11/10/17 4:13 PM

Ngày 08/11/2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2663/BXD-VLXD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 7762/VPCP-KTN ngày 16/9/2016 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ Xây dựng tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2025 thay thế Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 và Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Quy hoạch 105 và 1065). Để có cơ sở đánh giá toàn diện về khoáng sản làm xi măng Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan báo cáo các nội dung sau:

1. Tình hình thực hiện Quy hoạch 105 và 1065 (chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo).

2. Tình hình điều chỉnh, bổ sung (điều chỉnh ra khỏi quy hoạch, bổ sung vào quy hoạch) Quy hoạch 105 và 1065 (chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo).

3. Công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

4. Kiến nghị của địa phương về việc điểu chỉnh, bổ sung khoáng sản làm nguyên liệu sản xuất xi măng vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản là xi măng đến năm 2025 (chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo).

Đề nghị Quý Cơ quan gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2017, đồng thời gửi file mềm về địa chỉ Email: Vutienluc.bxd@gmail.com.

Mọi chi tiết xin liên hệ ông Vũ Tiến Lực, Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng. Điện thoại: 024 39760271, máy lẻ 331; di động 0986206112.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2663/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2663-BXD-VLXD_08112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE