Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2017
11/23/17 9:33 AM

Ngày 20/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 51/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2017.

Thực hiện các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về quản lý phát triển đô thị, để có cơ sở cho công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình phát triển đô thị tại địa phương trong năm 2017 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Báo cáo tổng hợp với các nội dung:

Đánh giá chung về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn, rà soát đánh giá kết quả thực hiện các Quyết định, Chỉ thị nêu trên, nêu rõ thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện. Đối với các đô thị ven biển cần rà soát, đánh giá các mặt đạt được, những bất cập, tồn tại trong công tác quản lý phát triển đô thị.

Tình hình lập, điều chỉnh các Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh và từng đô thị, Đề án phân loại đô thị;

Đề xuất với Chính phủ các cơ chế chính sách để thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương và kế hoạch thực hiện trong năm 2018.

2. Cung cấp số liệu cụ thể về: Hệ thống đô thị trên địa bàn; Các dự án đầu tư khu đô thị, dự án thuộc Chương trình nâng cấp đô thị, các dự án phát triển đô thị xanh, sinh thái, thông minh; dự án ven biển (nếu có); kế hoạch và các chương trình, dự án ứng phó với Biến đổi khí hậu; chương trình, dự án phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị (mẫu báo cáo gửi kèm công văn này hoặc tải file các biểu mẫu từ website: moc.gov.vn).

3. Văn bản báo cáo đề nghị gửi về Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 31/12/2017; bản mềm gửi về theo địa chỉ email: phattriendothi.uda@gmail.com.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Đ/c Bùi Minh Anh, Cục Phát triển đô thị Tel: 091.274.5582; Fax:  04.39747421.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 51/BXD-PTĐT.

 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_51-BXD-PTDT_20112017_Bieumau.xls) Tải về
(BXD_51-BXD-PTDT_20112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE