Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và phòng chống thiên tai năm 2017
11/17/17 4:24 PM

Ngày 16/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2748/BXD-GĐ gửi Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình và phòng chống thiên tai năm 2017.

Thực hiện Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Báo cáo về tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn năm 2017 theo Mẫu số 02, Phụ lục VIII Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.

2. Báo cáo về công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn năm 2017 theo mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống thiên tai liên quan đến lĩnh vực xây dựng do các địa phương thực hiện năm 2017.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 15/12/2017. Trong quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc xin liên lạc với đồng chí Dương Văn Mạnh, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng theo số điện thoại 024.3.9760271 (447) hoặc 0911.866.386, địa chỉ Email: duongvanmanh@moc.gov.vn./.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2748/BXD-GĐ.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2748-BXD-GD_16112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE