Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị
3/2/18 7:00 AM

Ngày 01/3/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 240/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

Ban soạn thảo do Ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm Trưởng ban; Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên: Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Nguyễn Văn Trung, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bà Nguyễn Thị Duyên, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam; Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ông Đinh Dũng Sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Bà Trần Thu Hằng, Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Bộ Xây dựng; Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Ông Hà Quốc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Ông Trần Thế Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Ông Vũ Trùng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, thành lập Tổ biên tập giúp việc cho Ban soạn thảo do Bà Tống Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng làm Tổ trưởng; Ông Bùi Văn Dưỡng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng làm Tổ phó.

Các thành viên: Ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Tường Văn, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Văn phòng Chính phủ; Ông Lương Đức Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp; Ông Phan Quang Hiển, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải; Bà Trần Đỗ Quyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương; Ông Lê Văn Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bà Đoàn Thị Thanh Mỹ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bà Tạ Thanh Tú, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính; Ông Ngô Lâm, Phó Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Ông Trần Đình Thái, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Xây dựng Việt Nam; Ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Ông Nguyễn Viết Thịnh, Hàm Vụ phó Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ; Ông Phan Lê Tùng, Trưởng phòng Xây dựng cơ bản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Đỗ Khắc Hưởng, Trưởng phòng Phòng Pháp luật hành chính, kinh tế, dân sự, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an; Ông Nguyễn Bắc Thủy, Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Hồng Thành, Trưởng phòng Chính sách nhà ở, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng; Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ, Bộ Xây dựng; Ông Trần Minh Phú, Phó phòng Quản lý kỹ thuật, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng; Bà Lý Thị Thanh Hoa, Phó Trưởng phòng Quản lý nhà, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng; Ông Nguyễn Tráng, Phó Trưởng phòng Thẩm định, Cục Doanh trại, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng - Thành viên; Ông Trần Quốc Đạt, Phó Trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh; Ông Vũ Ngọc Thành, Phó Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Ông Phùng Đức Phương, Phó Phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Ông Vũ Anh Tú, Chuyên viên chính Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng; Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bà Đặng Thị Hải Yến, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng; Bà Phạm Thị Huyên, Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Xây dựng - Thư ký.

Quyết định nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập:

1. Ban soạn thảo, thành viên Ban soạn thảo có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 54 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Điều 26, 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tổ biên tập chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban soạn thảo và có nhiệm vụ quy định tại Điều 27 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nhiệm vụ giúp Ban soạn thảo trong việc nghiên cứu, biên soạn và hoàn chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị.

3. Thành viên Ban soạn thảo và Tổ biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tự giải thể sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Quy hoạch đô thị được Quốc hội thông qua.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 240/QĐ-BXD.
 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE