Phản hồi các kiến nghị
 

Ngày 30/5/2017, Công ty Cổ phần Đèo Cả đã có văn bản số 831/2017/ĐC xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về xác định mức lương chuyên gia tư vấn trong nước tại dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả. Ngày 15/6/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 1354/BXD-KTXD trả lời như sau: 

 

Khi xác định suất vốn đầu tư để tính toán tổng mức đầu tư xây dựng công trình trong việc xác định nghĩa vụ tài chính của dự án, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn có thể vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố tại Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2016. 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4302/SXD-QLCL ngày 19/5/2017 của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng về việc xác định thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng phân cấp theo quy định tại Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng (Nghị định số 144/2016/NĐ-CP) 

 

Ngày 14/6, Bộ Xây dựng đã có công văn 94/BXD-HĐXD hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tân Thành về giấy phép xây dựng công trình. 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3933/NHNN-QLNH ngày 25/5/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đề nghị cho ý kiến về vốn vay nước ngoài để phát triển nhà ở thương mại. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 156/BXD-QLN ngày 15/6/2017 trả lời như sau: 

 

Ngày 12/5/2017, Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc – Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 903/TCTBĐATHHMB-BĐHH xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn về đơn giá hợp đồng đối với phần khối lượng thực tế thực hiện tăng trên 20%.  

 

Ngày 15/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 92/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội về nguồn vốn trong các dự án đầu tư xây dựng do Công ty cổ phần nhà nước quyết định đầu tư. 

 

Ngày 15/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1359/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng về việc thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng của Sở Giao thông vận tải. 

 

Ngày 12/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1321/BXD-KTXD hướng ẫn Bệnh viện Than – Khoáng sản điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

 

Thanh toán hợp đồng thi công xây dựng thực hiện trên cơ sở khối lượng kết cấu chính thực tế được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; Không phải xác định lại đơn giá thanh toán theo biện pháp tổ chức thi công thực tế. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE