Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư Thành Long áp dụng QCVN 06:2010/BXD
4/20/17 10:57 AM

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 167/BXD-KHCN hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư Thành Long áp dụng QCVN 06:2010/BXD.

Theo đó, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Liên danh nhà đầu tư Thành Long đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình Khu biệt thự suối Con Gái, xây dựng tại khu dân dụng Bắc Phú Cát, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội và đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1215/PCCC&CNCH-P6 ngày 23/3/2017. Căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD, Bộ Xây dựng đồng ý cho phép giảm bớt yêu cầu tại Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD để thiết kế loại thang bộ N3 thay thế loại thang N1 cho công trình nêu trên theo đúng hồ sơ thiết kế các giải pháp bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại Văn bản số 1215/PCCC&CNCH-P6.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Liên danh nhà đầu tư Thành Long tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng cũng như thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC theo quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng./.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 167/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_167-BXD-KHCN_18042017.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE