Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn rác sinh hoạt tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
6/7/17 10:00 AM

Ngày 06/6, Bộ Xây đựng dã có công văn 83/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) tại Khu xử lý chất thải rắn huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 

Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt) đã được Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 29/11/2016; Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nhà máy điện sử dụng chất thải rắn Cần Thơ vào Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 tại Quyết định số 1490/QĐ-BCT ngày 27/4/2017. Tại quyết định chủ trương đầu tư đã xác định mục tiêu dự án là: đầu tư xây dựng, quản lý vận hành nhà máy xử lý chất thải rắn (rác sinh hoạt); công nghệ áp dụng: đốt chất thải rắn (rác sinh hoạt) phát điện.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình chính của dự án là Nhà máy xử lý chất thải rắn.

Theo Phụ lục 1 Phân cấp công trình theo quy mô công suất hoặc tầm quan trọng của Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng thì Nhà máy xử lý chất thải rắn công suất 400 tấn/ngày là công trình cấp I (Mục 1.3.3 Bảng 1.3 Phân cấp công trình hạ tầng kỹ thuật); Nhà máy điện sử dụng chất thải rắn công suất 7,5MW là công trình cấp II (Mục 1.2.5 Bảng 1.2 Phân cấp công trình công nghiệp).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình thì đối với dự án gồm nhiều công trình có loại, cấp công trình khác nhau, cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình chính hoặc công trình có cấp cao nhất của dự án.

Do đó, theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP thì thẩm quyền thẩm định dự án, thẩm định thiết kế cơ sở thuộc Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng.Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 83/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_83-BXD-HDXD_06062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE