Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Bệnh viện Than – Khoáng sản điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
6/12/17 10:52 AM

Ngày 12/6/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 1321/BXD-KTXD hướng ẫn Bệnh viện Than – Khoáng sản điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các văn bản của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Đối với các hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP) việc các bên thoả thuận sử dụng phương pháp bù trừ trực tiếp để điều chỉnh giá hợp đồng là phù hợp. Tuy nhiên, trong hợp đồng các bên cần thoả thuận rõ phạm vi, phương pháp, căn cứ, cơ sở dữ liệu sử dụng khi điều chỉnh giá hợp đồng.

Việc điều chỉnh giá như nội dung văn bản số 519/BV-TCHC ngày 29/5/2017 của Bệnh viện Than – Khoáng sản là phù hợp với quy định.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1321/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_1321-BXD-KTXD_12062017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE