Phản hồi các kiến nghị
 
Cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách
8/7/17 10:26 AM

Ngày 04/8. Bộ Xây dựng đã có công văn 217/BXD-QLN gửi Bộ Tài chính về cơ chế ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách. 

Theo quy định của pháp luật về nhà ở thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở xã hội (khoản 1 Điều 9, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội).

Cũng theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ thì Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể chế độ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách (điểm c khoản 2 Điều 29).

Do vậy, đối với trình tự, thủ tục, chế độ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả tiền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, quyết toán dòng tiền tỉnh đã chi trả giải phóng mặt bằng thì cần căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính để triển khai, thực hiện.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 217/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_217-BXD-QLN_04082017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE