Phản hồi các kiến nghị
 
Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
9/12/17 3:19 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 490/2017/QLTC của Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.  

Về vấn đề này, ngày 12/9/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 91/BXD-KTXD trả lời như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí trong hợp đồng phải được quy định trong Hồ sơ mời thầu và là cơ sở để ký hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

3. Hợp đồng thi công xây dựng công trình số 03/2014/HĐXD-QLDA ngày 19/12/2014 ký giữa Ban QLDA chuyên ngành giao thông Phú Yên và Công ty cổ phần xây dựng công trình 568 là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; các trường hợp và điều kiện được điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh đã được các bên thống nhất tại Khoản 9.1 & 9.2, Điều 9 hợp đồng số 03/2014/HĐXD-QLDA.

4. Phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình trên cơ sở hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình và các yếu tố chi phí có liên quan theo giá thị trường được hướng dẫn tại Phụ lục số 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Trong các Bảng giá thiết bị & vật liệu xây dựng tháng 11, tháng 12 năm 2014 của Liên sở Xây dựng – Tài chính tỉnh Phú yên (trong khoảng thời gian ký kết hợp đồng) cũng đã hướng dẫn “Trường hợp giá vật liệu theo bảng giá trên chưa phù hợp với thực tế tại hiện trường công trình thì chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức khảo sát xác định nguồn cung cấp, giá bán buôn (tại nơi sản xuất hoặc đại lý), cự ly vận chuyển, loại đường (theo quy định của ngành giao thông vận tải) tại thời điểm lập dự toán, căn cứ vào phương pháp tính giá vật liệu xây dựng đến hiện trường công trình, để xác định giá vật liệu xây dựng đến chân hiện trường một cách hợp lý nhất theo quy định. Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của việc này”.

6. Theo các quy định tại mục 1, mục 2, mục 3, mục 4, mục 5 nêu trên thì:

Phương pháp xác định đơn giá đá theo giá thành sản xuất đá tại các điểm khai thác trên tuyến cộng với chi phí vận chuyển bình quân trên tuyến để lập Hồ sơ điều chỉnh giá là phù hợp với quy định.

Trường hợp giá vật liệu do địa phương thông báo giá chưa phù hợp với giá thực tế thì chủ đầu tư và nhà thầu xác định đơn giá cát theo đơn giá thẩm định thực tế phù hợp với mặt bằng giá thị trường để lập Hồ sơ điều chỉnh giá là phù hợp.

Việc điều chỉnh giá thép có nguồn gốc từ thép (bán thành phẩm) thực hiện tương tự như các vật tư được điều chỉnh: cát, đá…., thép xây dựng và phải được các bên tham gia thỏa thuận trong hợp đồng.

Việc điều chỉnh thực hiện theo Khoản 9.1 & 9.2, Điều 9 hợp đồng số 03/2014/HĐXD-QLDA.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 91/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_91-BXD-KTXD_12092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE