Phản hồi các kiến nghị
 
Bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi bán, cho thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai
9/12/17 4:00 PM

Ngày 12/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 254/BXD-QLN gửi Công ty TNHH Sợi Hạ Long về việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi bán, cho thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. 

Sau khi nhận được văn bản số 10/HL-BXD ngày 15/8/2017 của Công ty TNHH Sợi Hạ Long, đề nghị có ý kiến về việc bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư khi bán, cho thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai thuộc dự án nhà ở xã hội Chung cư Hoa Phượng tại số 34/1A Quốc lộ 1A, phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Xây dựng đã xem xét và có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 của Luật Nhà ở năm 2014, đối với giao dịch mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại của các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; các giao dịch về nhà ở khác thì thực hiện theo Luật Nhà ở năm 2014.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014 thì nhà ở thương mại là nhà ở được đầu tư xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường và theo quy định tại khoản 7 Điều 3 của Luật Nhà ở năm 2014 thì nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Về vấn đề bảo lãnh, theo quy định tại khoản 2 Điều 26 của Luật Nhà ở năm 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm đóng tiền bảo lãnh giao dịch nhà ở theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 63 của Luật Nhà ở năm 2014 quy định về điều kiện khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai không có quy định về điều kiện chủ đầu tư phải có bảo lãnh khi bán, cho thuê mua nhà ở xã hội; khoản 4 Điều này quy định: chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không được ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai.

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội không được ký hợp đồng cho thuê nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trong dự án phát triển nhà ở xã hội thì chủ đầu tư không phải thực hiện bảo lãnh; đối với 20% tổng diện tích sàn nhà ở được bán, cho thuê mua theo giá kinh doanh thương mại (nếu có) trong dự án phát triển nhà ở xã hội (theo quy định của Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội) thì chủ đầu tư phải thực hiện việc bảo lãnh khi bán, cho thuê mua đối với phần diện tích được hình thành trong tương lai này, theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 254/BXD-QLN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_254-BXD-QLN_12092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE