Phản hồi các kiến nghị
 
Chi phí di chuyển lực lượng thi công xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng
9/12/17 3:50 PM

Ngày 11/9, Bộ Xây dựng đã có công văn 2120/BXD-KTXD gửi Tổng Công ty Sông Đà về chi phí di chuyển lực lượng thi công xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng. 

Sau khi nhận được văn bản số 1341/TCT-Kte ngày 24/8/2017 của Tổng Công ty Sông Đà về chi phí di chuyển lực lượng thi công xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng. Bộ Xây dựng đã xem xét và có ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Về nguyên tắc, sau khi hoàn thành xây dựng công trình nhà thầu phải di chuyển toàn bộ nhân lực và thiết bị thi công khỏi công trình; chi phí di chuyển lực lượng thi công xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan, do vậy, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt dự toán chi phí di chuyển lực lượng và thiết bị thi công phục vụ thi công công trình thủy điện Huội Quảng tại Quyết định số 124/QĐ-EVN ngày 07/02/2013, bao gồm: chi phí di chuyển người, thiết bị thi công (tại Hà nội) đến công trường và từ công trường về Hà Nội (không bao gồm chi phí di chuyển lực lượng thi công xây dựng công trình thủy điện Huội Quảng được chuyển thẳng đến công trình khác) là phù hợp.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2120/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2120-BXD-KTXD_11092017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE