Phản hồi các kiến nghị
 
Thẩm định thiết kế cơ sở
11/10/17 4:11 PM

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 13540/HDRNC-MOC ngày 26 tháng 10 năm 2017 của Công ty TNHH Hyundai RNC Hà Tây về việc thẩm thiết kế công trình. 

Về việc này, Bộ Xây dựng có công văn 166/BXD-HĐXD ngày 09/11/2017 trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng, đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế của công trình Trung tâm thương mại Hyundai Hillsmall thuộc dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội là Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng.

2. Về nguyên tắc, Bộ Xây dựng thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH Hyundai RNC Hà Tây về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở Trung tâm thương mại Hyundai Hillsmall thuộc dự án Khu nhà ở và Trung tâm thương mại tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Chủ đầu tư cần liên hệ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 166/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_166-BXD-HDXD_09112017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE