Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán gói thầu xây dựng
11/10/17 4:19 PM

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2676/BXD-KTXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn xác định chi phí chung trong dự toán gói thầu xây dựng. 

Theo quy định tại Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì định mức tỷ lệ (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được duyệt.

Căn cứ quy định trên, đối với trường hợp nêu tại văn bản số 2186/SGTVT-B1 thì giá trị chi phí xây dựng trước thuế làm cơ sở xác định chi phí chung trong dự toán gói thầu xây dựng là giá trị xây dựng trước thuế của cả dự án.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2676/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2676-BXD-KTXD_09112017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE