Phản hồi các kiến nghị
 
Chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình
11/10/17 4:18 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 2678/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ về việc chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư. 

Sau khi nhận được văn bản số 1005/BQLDA-KHTĐ của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn xác định chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư. Bộ Xây dựng đã xem xét và có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án xác định theo định mức tỷ lệ công bố tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/217 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng, đã bao gồm chi phí giám sát, đánh giá dự án đầu tư.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2678/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2678-BXD-KTXD_09112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE