Phản hồi các kiến nghị
 
Chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân
11/10/17 4:46 PM

Ngày 09/11/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 2689/BXD-KTXD gửi Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam về chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân. 

Theo đó, Chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân được xác định bằng cách lập dự toán. Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam có thể tham khảo phương pháp lập dự toán như hướng dẫn tại Phụ lục hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn của Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Việc thanh toán, quyết toán chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2689/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2689-BXD-KTXD_09112017.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE