Phản hồi các kiến nghị
 
Xác định chi phí phát triển dự án trong phương pháp thặng dư khi xác định tiền sử dụng đất trên địa bàn TP Hà Nội
2/13/18 3:00 PM

Ngày 09/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 284/BXD-KTXD gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc xác định chi phí phát triển dự án trong phương pháp thặng dư khi xác định tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Theo đó, suất vốn đầu tư là một trong những cơ sở để xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình giai đoạn chuẩn bị dự án và vận dụng trong việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, giá trị thực tế của tài sản là sản phẩm xây dựng cơ bản khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý có thẩm quyền. Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình được Bộ Xây dựng công bố hàng năm theo chương trình xây dựng hệ thống công cụ, chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình là mức chi phí cần thiết để đầu tư xây dựng công trình mới tính theo một đơn vị diện tích, công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế của công trình, bao gồm các chi phí: xây dựng, thiết bị, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và các khoản chi phí khác. Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thu nhập chịu thuế tính trước là một khoản mục chi phí cấu thành nên chi phí xây dựng, là khoản lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng được dự tính trước trong dự toán xây dựng công trình. Khoản thu nhập chịu thuế tính trước trong chi phí xây dựng độc lập với khoản lợi nhuận của nhà đầu tư.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 284/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_284-BXD-KTXD_09022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE