Phản hồi các kiến nghị
 
Lựa chọn đơn vị thẩm tra phần mềm thu phí một dừng, phần mềm kiểm soát tải trọng xe
2/13/18 3:43 PM

Ngày 13/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 331/BXD-HĐXD gửi Bộ Giao thông vận tải về việc lựa chọn đơn vị thẩm tra phần mềm thu phí một dừng, phần mềm kiểm soát tải trọng xe. 

Việc lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra theo quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng, không liên quan đến lĩnh vực “công nghệ thông tin”.

Với nội dung nêu trên, đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành để lựa chọn nhà thầu thực hiện thẩm tra làm cơ sở tổ chức thực hiện thẩm định chi phí xây dựng phần mềm thu phí một dừng và phần mềm kiểm soát tải trọng xe.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 331/BXD-HĐXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_331-BXD-HDXD_13022018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE