Phản hồi các kiến nghị
 
Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở tại dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang
3/9/18 4:06 PM

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 412/BXD-PTĐT gửi UBND tỉnh Tiền Giang về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng của dự án đường Nguyễn Trọng Dân nối dài và khu dân cư hai bên đường, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và hồ sơ dự án. Theo đó, căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Gò Công tới năm 2030 đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại Quyết định số 3592/QĐ-UBND ngày 30/12/2013; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị (viết tắt là Nghị định số 11/2013/NĐ-CP); Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng và đất đai, đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang: rà soát tổng thể các dự án có chủ trương chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở trên địa bàn thị xã Gò Công, Bắc nội thị thị xã Gò Công trước khi quyết định cụ thể từng dự án được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, cập nhật Dự án vào chương trình phát triển đô thị của thị xã Gò Công và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị có liên quan.

Việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở.

Ý kiến cụ thể về việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại Dự án: Dự án có quy mô 77.137 m2 tại Phường 4 và xã Long Chánh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, đã được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 12/10/2017, chấp thuận đầu tư dự án tại Quyết định số 4909/QĐ- UBND ngày 17/11/2017. UBND thị xã Gò Công đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/500 khu Bắc nội thị thị xã Gò Công tại Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 của Dự án tại Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 27/12/2016.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Tiền Giang xem xét quyết định theo thẩm quyền việc chuyền quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở như đề nghị tại Công văn số 6068/UBND-KT ngày 15/12/2017 và để đảm bảo quản lý kiến trúc cảnh quan khu vực, không thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với các lô nhà ở có vị trí tại mặt tiền của tuyến đường Nguyễn Trọng Dân nối dài có lộ giới là 21m, đây là tuyến đường liên khu vực từ trung tâm nội thị hướng ra đường QL50, cuối tuyến giáp sông Gò Công (Bản đồ Quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng - QH06).


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 412/BXD-PTĐT. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_412-BXD-PTDT_06032018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE