Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải chi phí hoạt động của bến phà kênh Tắt trong thời gian thi công Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu
4/11/18 3:00 PM

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 732/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông vận tải về chi phí hoạt động của bến phà kênh Tắt trong thời gian thi công Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu. 

Sau khi nhận được Văn bản số 1369/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chi phí hoạt động của bến phà kênh Tắt trong thời gian thi công Dự án đầu tư xây dựng luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu (gọi tắt là Dự án). Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và có ý kiến như sau:

Tại Văn bản số 234/TTg-KTN ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương điều chỉnh kinh phí phát sinh và bổ sung các hạng mục của Dự án; Hạng mục xây dựng hoàn trả tuyến đường dân sinh, bến phà kênh Tắt kết nối đường tỉnh 913 vào đê Hải Thành Hòa tỉnh Trà Vinh để phục vụ thực hiện Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào tiểu dự án giải phóng mặt bằng của dự án (theo đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Văn bản số 16898/BGTVT-KHĐT ngày 18/12/2015) và đã giao Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tiểu dự án giải phóng mặt bằng theo quy định, đảm bảo tiến độ của dự án.

Chi phí xây dựng hoàn trả tuyến đường dân sinh, bến phà kênh Tắt kết nối Đường tỉnh 913 vào đê Hải Thành Hòa đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt tại quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31/10/2016. Do vậy, chi phí hỗ trợ cước phí cho hành khách và phương tiện khi lưu thông qua phà kênh Tắt trên Đường tỉnh 913 trong thời gian thi công Dự án được bổ sung vào tiểu dự án giải phóng mặt bằng và được xác định trong tổng mức đầu tư của Dự án là phù hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 732/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_732-BXD-KTXD_10042018.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE