Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV
2/21/17 9:13 AM

Ngày 15/02, Bộ Xây dựng đã có công văn 258/BXD-KHCN trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Hải Phòng gửi tới kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV với nội dung: “Đề nghị Bộ Xây dựng phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan sớm ban hành Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam về thạch cao nhân tạo làm phụ gia xi măng, để có căn cứ pháp lý cho các đơn vị sản xuất xi măng trong nước sử dụng. Đồng thời ban hành các chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp xi măng trong nước tăng cường sử dụng nguồn thạch cao nhân tạo có sẵn trong nước làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng, hạn chế nhập khẩu thạch cao nước ngoài”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:  

Hiện nay, trong bộ tiêu chuẩn Quốc gia đã có tiêu chuẩn TCVN 9807:2013 “Thạch cao để sản xuất xi măng” do Bộ Xây dựng tổ chức biên soạn. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại thạch cao thiên nhiên và nhân tạo dùng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết cho xi măng và đã được các nhà máy xi măng sử dụng hiệu quả để áp dụng cho loại thạch cao được thu hồi từ khói lò đốt của các nhà máy nhiệt điện, viết tắt là thạch cao FGD (Flue Gas Desulfurization). Đồng thời, để sử dụng thạch cao nhân tạo thu được từ xử lý phế thải của các nhà máy hóa chất, phân bón, viết tắt là thạch cao PG (Phosphogypsum) làm phụ gia cho xi măng, Bộ Xây dựng đã tiến hành tổ chức biên soạn tiêu chuẩn Quốc gia TCVN “Thạch cao phốt pho (phosphogypsum) làm phụ gia cho xi măng”. Hiện nay, dự thảo tiêu chuẩn này đã được nghiệm thu và chuyển đến Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định để sớm ban hành tiêu chuẩn chính thức.

Về việc ban hành các chính sách cụ thể khuyến khích các doanh nghiệp xi măng trong nước tăng cường sử dụng nguồn thạch cao nhân tạo sẵn có trong nước làm phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng, hạn chế nhập khẩu thạch cao từ nước ngoài, Bộ Xây dựng đã xây dựng Đề án trình Chính phủ về “Đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng”. Nội dung của Đề án đã đề ra các chính sách nhằm khuyến khích các doanh nghiệp xi măng trong nước tăng cường sử dụng nguồn thạch cao nhân tạo trong nước làm phụ gia xi măng nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng tăng cường sử dụng phế thải tro, xỉ thạch cao từ các nhà máy nhiệt điện, phân bón hóa chất nói chung. Dự thảo Đề án đang được trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 258/BXD-KHCN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE