Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau gửi tới Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XIV
7/28/17 4:35 PM

Bộ Xây dựng đã nhận công văn số 415/BDN ngày 15/6/2017 do Ban Dân nguyện chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng 

Nội dung kiến nghị như sau: "Theo quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, quy định hỗ trợ xây mới nhà ở được hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ vẫn chưa đủ để làm nhà, do đặc thù tỉnh Cà Mau là vùng ngập mặn, nền đất yếu. Đề nghị xem xét, nâng cao mức hỗ trợ trên" (Câu số 4).

Về vấn đề này, ngày 27/7/2017 Bộ Xây dựng đã có công văn 1720/BXD-QLN trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Cà Mau như sau:

Cơ sở để xác định mức hỗ trợ của các chính sách nói chung cũng như Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg nói riêng phải căn cứ vào điều kiện khả năng ngân sách của đất nước trong từng giai đoạn. Theo tính toán tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng để xây mới (40 triệu đồng/hộ) hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở (20 triệu đồng/hộ) là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; mức kinh phí hỗ trợ này cao hơn mức kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại khu vực nông thôn (theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 thì mỗi hộ gia đình được vay 25 triệu đồng với lãi suất 3% trong 15 năm và có 05 năm ân hạn).

Theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì ngoài việc được hỗ trợ với mức kinh phí từ ngân sách nhà nước nêu trên thì còn được huy động từ nhiều nguồn khác để thực hiện như: hỗ trợ từ ngân sách địa phương, cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình tham gia đóng góp (bằng nhân công, tiền, vật liệu...) và tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương để các hộ gia đình áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ.

Trong điều kiện kinh tế của đất nước hiện nay, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội thì sau khi hoàn thành hỗ trợ, nhà ở của các hộ gia đình người có công đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng và diện tích theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

Đối với đề nghị xem xét, nâng cao mức hỗ trợ so với quy định hiện hành để phù hợp với đặc thù tỉnh Cà Mau là vùng ngập mặn, đất yếu, Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1720/BXD-QLN. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE