Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai
9/5/17 3:17 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 517/BDN do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng.  

Nội dung kiến nghị: “Cử tri phản ánh: Tại Điểm c Khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng ban hành ngày 18/6/2014 có quy định “c) Chủ đầu tư cam kết tự phá dỡ công trình khi hết thời hạn tồn tại được ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc cưỡng chế phá dỡ” Trên thực tế, có nhiều bất cập đối với một số hộ dân nằm trong vùng quy hoạch nhưng chưa bị thu hồi đất, khi xây dựng nhà ở trên diện tích đất thổ cư chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm, khi nhà nước thu hồi thì không được đền bù về tài sản là không hợp lý, trong khi nhiều dự án thường bị kéo dài (có dự án trên 10 năm) ảnh hưởng đến việc làm nhà ở để ổn định cuộc sống nhân dân. Đề nghị sửa đổi, bổ sung” (Câu số 1).

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2062/BXD-HĐXD ngày 01/9/2017 trả lời như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 thì điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn là “Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014, để có đủ cơ sở cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho người dân (chủ đầu tư), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm quy định về quy mô công trình và thời hạn tồn tại cho từng khu vực theo kế hoạch thực hiện quy hoạch. Đồng thời, Khoản 4 Điều 94 Luật Xây dựng năm 2014 cũng giao trách nhiệm cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng tại địa phương phải thông báo và thực hiện gia hạn giấy phép xây dựng cho người dân khi hết hạn thực hiện mà kế hoạch thực hiện quy hoạch xây dựng chưa được triển khai.

Do đó, trường hợp nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khi chưa hết thời hạn tồn tại của công trình xây dựng thì người dân vẫn được đền bù về tài sản theo quy định.

Đồng thời đối với trường hợp dự án bị kéo dài thời gian thực hiện như nêu trong kiến nghị của cử tri, Bộ Xây dựng xin được tiếp thu và nghiên cứu để đề xuất quy định rõ hơn trong quá trình rà soát sửa đổi Luật Xây dựng.

 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2062/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE