Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh
10/31/17 4:58 PM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản 2578/BXD-VLXD gửi Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh, trả lời cử tri phản ánh Quyết định số 452, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phế duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng. Theo đó Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật quy định việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Hiện nay nhiều nhà máy nhiệt điện thải ra lượng xỉ than rất lớn, trong đó có nhà máy nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh sắp không còn chỗ chứa, nên rất bức xúc. Xin hỏi Bộ trưởng với trách nhiệm được Thủ tướng Chính phủ giao để giải quyết vấn đề này đến nay Bộ trưởng đã tham mưu đến đâu, và đến khi nào có văn bản chính thức ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sử dụng tro, xỉ, thạch cao như đã nêu trên 

Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Xây dựng biên soạn và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật cho việc xử lý; sử dụng tro, xỉ, thạch cao FGD, thạch cao PG làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã rà soát, xây dựng mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật thuộc lĩnh vực tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chuẩn quốc gia đã ban hành trước thời điểm ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ:

- TCVN 6882:2001 Phụ gia khoáng cho xi măng, áp dụng cho tro bay và tro đáy;

- TCVN 8825:2011 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn, áp dụng cho tro bay, tro đáy;

- TCVN 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa, áp dụng cho tro đáy;

- TCVN 4315:2007 Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng;

- TCVN 11586:2016 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn cho bê tông và vữa xây dựng;

- TCVN 10302:2014 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng;

- QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng.

2. Các tiêu chuẩn quốc gia và chỉ dẫn kỹ thuật đã ban hành sau thời điểm ban hành Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ:

- TCVN 11833:2017 Thạch cao phốt pho làm phụ gia cho sản xuất xi măng;

- Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựngvề Chỉ dẫn kỹ thuật "Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”.

3. Các tiêu chuẩn quốc gia, hướng dẫn kỹ thuật, mức kinh tế kỹ thuật đã giao xây dựng, dự kiến ban hành trong năm 2017 và đầu năm 2018:

- Tro xỉ nhiệt điện - Phương pháp xác định hàm lượng vôi tự do;

- TCVN “Yêu cầu kỹ thuật của Tro, xỉ nhiệt điện làm vật liệu san lấp cho công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật”;

- Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện trong san lấp cho công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;

- Hướng dẫn kỹ thuật thiết kế cấp phối bê tông sử dụng tro bay nhiệt điện;

- Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng thạch cao tái chế làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao thông thường;

- TCVN kỹ thuật thi công nghiệm thu tro xỉ nhiệt điện làm vật liệu móng đường và đắp nền đường;

- Hướng dẫn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông đầm lằn có sử dụng tro xỉ;

- Hướng dẫn kỹ thuật gia cố nền đất theo phương pháp trộn nông sử dụng chất liên kết có tro xỉ nhiệt điện;

- Chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế, thi công nghiệm thu xử lý nền bằng cọc CFG;

- Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất gạch bê tông sử dụng phế thải tro xỉ nhiệt điện và phế thải đá mạt;

- TCVN: Phương pháp thử chiết nhanh quá trình khuếch tán, chiết gián đoạn từ mẫu chất thải hình trụ;

- TCVN: Chất lượng đất - Xác định độ thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa trên thiết bị đo độ thấm màng chắn đàn hồi;

- TCVN: Thuật ngữ định nghĩa cho các sản phẩm đốt than;

- Định mức dự toán công tác san lấp mặt bằng công trình sử dụng vật liệu được sản xuất từ tro, xỉ và thạch cao;

- Định mức cấp phối bê tông dùng xi măng sử dụng thêm phụ gia làm từ vật liệu tro, xỉ và thạch cao;

- Định mức công tác làm đường bê tông từ vật liệu tro, xỉ;

- Định mức công tác làm tường thạch cao, trần thạch cao, vách thạch cao sử dụng tấm thạch cao nhân tạo sản xuất từ vật liệu thạch cao phế thải.

Ngoài các nhiệm vụ trên, ngày 03/10/2017 tại Thành phố Cần Thơ, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Bộ Công Thương chủ trì tổ chức Hội nghị “Sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu long” với sự tham gia của gần 400 đại biểu đại diện Lãnh đạo các Bộ, ban, ngành của Trung ương, 19 địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu long và miền Trung nơi có các nhà máy nhiệt điện, các nhà khoa học, các Viện nghiên cứu chuyên ngành, các trường đại học, các doanh nghiệp xử lý và sử dụng tro, xỉ và các cơ quan truyền thông với nội dung xoay quanh vấn đề xử lý và sử dụng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng. Trên cơ sở các tham luận và ý kiến phản biện tại Hội nghị, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật chuyên ngành về vật liệu xây dựng để thúc đẩy việc sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy công nghiệp.

 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2578/BXD-VLXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2578-BXD-VLXD_30102017.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE