Trả lời cử tri
 
Bộ Xây dựng trả lời Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang
1/31/18 4:52 PM

 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 13176/VPCP-QHĐP do Văn phòng Chính phủ chuyển tiếp kiến nghị của cử tri tỉnh Kiên Giang thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung Điều 76, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, nên quy định theo hướng phân cấp việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cho các chủ đầu tư. Đồng thời, giảm các thủ tục hành chính, giảm thời gian cho công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án để sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư và đưa vào thực hiện, vì hiện nay số lượng dự án đầu tư xây dựng hàng năm rất lớn, nhưng lực lượng cán bộ thẩm định của cơ quan chuyên ngành (Sở Xây dựng) rất mỏng, nên làm chậm tiến độ thẩm định thiết kế, dự toán”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 224/BXD-HĐXD xin trả lời như sau:

1. Tình hình chung về công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình:

- Tình hình chung ở các địa phương: Năm 2016, theo số liệu thống kế chưa đầy đủ của Bộ Xây dựng và 26 địa phương, đã thẩm định 1.369 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, tổng mức đầu tư trước khi thẩm định là 66.393,9 tỷ đồng, sau thẩm định là 65.750,1 tỷ đồng, giá trị cắt giảm là 642,8 tỷ đồng (tương đương 0,97%); đã thẩm định thiết kế, dự toán 9.129 công trình, giá trị dự toán thẩm định là 163.509,6 tỷ đồng, sau khi thẩm định là 153.921 tỷ đồng, giá trị cắt giảm là 9.589,6 tỷ đồng (tương đương 5,87%); tỷ lệ hồ sơ phải sửa đổi, bổ sung thiết kế khoảng 36%, qua đó phòng ngừa được nhiều rủi ro có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Về thời gian thực hiện thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng: theo báo cáo của một số địa phương (Cần Thơ, Lâm Đồng, Kiên Giang) trong năm 2017, thời gian thẩm định đối với dự án nhóm B từ 14 đến 20 ngày - trung bình là 17 ngày (theo quy định là 30 ngày đối với dự án nhóm B và 20 ngày đối với dự án nhóm C); đối với thiết kế và dự toán xây dựng công trình cấp II, III từ 20 đến 27 ngày - trung bình là 23.5 ngày (theo quy định là 30 ngày).

Theo đó, công tác thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng cơ bản đã đi vào nề nếp; thông qua công tác thẩm định dự án, thiết kế đã góp phần cắt giảm được lượng kinh phí khá lớn, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước; đồng thời đảm bảo được chất lượng công trình xây dựng, phòng ngừa được nhiều rủi ro tiềm ẩn trong quá trình thi công xây dựng. Các cơ quan chuyên môn về xây dựng (trong đó có các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành) đã kiện toàn đội ngũ các bộ công chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít địa phương có số lượng dự án, công trình lớn, trong khi bộ máy cán bộ công chức còn mỏng nên dẫn đến tình trạng như phản ánh của cử tri.

2. Giải pháp thực hiện:


Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã tích cực rà soát các quy định pháp luật về xây dựng để đề xuất sửa đổi, hoàn thiện theo hướng cắt giảm tối đa các điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và thực hiện phân cấp mạnh về thẩm quyền của các cơ quan nhà nước (trong đó có thẩm quyền về thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng). Cụ thể được quy định như sau:

- Tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định, UBND cấp tỉnh quyết định việc thực hiện phân cấp hoặc ủy quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với công trình thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND cấp huyện, Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

- Tại Điểm d Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng quy định: Trường hợp tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước có đủ điều kiện năng lực và có đề nghị được tự tổ chức thẩm định, Bộ trưởng Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của công trình từ cấp II trở xuống của dự án do tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư thuộc chuyên ngành do Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành quản lý.

Việc điều chỉnh các quy định pháp luật theo hướng phân cấp hợp lý hơn về thẩm quyền thẩm định dự án, thiết kế và dự toán xây dựng này đã góp phần không nhỏ cho hiệu quả, hiệu lực của công tác thẩm định như các số liệu tổng hợp đánh giá ở trên.

Nhằm tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hiện nay, Bộ Xây dựng đang tích cực rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan. Do đó với các nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri tỉnh Kiên Giang, Bộ Xây dựng xin được ghi nhận trong quá trình nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 224/BXD-HĐXD. 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE