Giới thiệu sách mới
 
Sách mới: Bể tự hoại
2/9/18 10:11 AM

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 184

Tác giả: Nguyễn Việt Anh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002124 – Thư viện KHKT-BXD.

Tóm tắt nội dung:

Bể tự hoại xuất hiện lần đầu tiên ở Pháp vào năm 1860. Cho đến nay, loại công trình xử lý nước thải tại chỗ này đã được phổ cập trên toàn Thế giới. Ở VN, bể tự hoại cũng trở nên ngày càng phổ biến, để xử lý nước thải sinh hoạt hay 1 số loại nước thải khác từ các hộ gia đình, nhà chung cư, các cơ quan, trường học, các cơ sở dịch vụ. Cần thiết kế, thi công xây dựng, lắp đặt và quản lý vận hành, bảo dưỡng bể tự hoại đúng, phát huy vai trò công trình xử lý nước thải tại chỗ này, nhất là trong điều kiện ở nước ta hiện nay, khi nhiều nơi nước thải sau bể tự hoại được xả trực tiếp ra nguồn tiếp nhận, tỷ lệ đấu nối hộ gia đình với hệ thống thoát nước công cộng còn hạn chế. Việc hiểu rõ và làm tốt công tác thiết kế, thi công lắp đặt và quản lý vận hành – bảo dưỡng bể tự hoại còn góp phần nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng, quản lý kỹ thuật đô thị và bảo vệ môi trường.Cuốn sách “Bể tự hoại” được biên soạn trên cơ sở đúc rút những thông tin và kinh nghiệm thu được từ thực tế, các đề tài, dự án NCKH và triển khai ứng dụng.

Nội dung sách gồm 7 chương:

Chương 1: Lưu lượng, thành phần và tính chất dòng nước thải hộ gia đình.

Chương 2: Bể tự hoại – cơ sở khoa học và nguyên tắc thiết kế.

Chương 3: Các loại bể tự hoại có ngăn lọc.

Chương 4: Bể tự hoại với các vách ngăn mỏng dòng hướng lên và ngăn lọc kỵ khí.

Chương 5: Xây dựng và vận hành bể tự hoại.

Chương 6: Quản lý phân bùn bể tự hoại.

Chương 7: Bể tự hoại và hệ thống thoát nước.


Thư viện Bộ Xây dựng 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE