Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 505/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016.

 

Ngày 06/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 504/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Kinh doanh gạch ốp lát Viglacera, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh năm 2016.

 

Ngày 17/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 435/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 tập thể và 05 cá nhân thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, đã có thành tích xuất sắc trong công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2015-2016 gồm:

 

Ngày 27/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 375/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể đạt giải thưởng Công trình xây dựng chất lượng cao năm 2016, góp phần vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 12/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 421/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho bà Đỗ Thị Tú, Kế toán, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng.

 

Ngày 12/5/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 420/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 26/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 373/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 10 cá nhân thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 17/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 312/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Báo Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 313/QĐ-BXD về việc công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng Công trình chất lượng cao đợt 1 năm 2017 gồm các công trình sau: 

 

Ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 296/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 13 tập thể và 14 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng và sự phát triển của Mạng Kiểm định năm 2016 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE