Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 8 và 8 tháng năm 2014 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Ngày 18/9, Bộ Xây dựng đã có Báo cáo 65/BC-BXD về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ và một số kết quả chủ yếu về sản xuất kinh doanh, đầu tư tháng 8 và 8 tháng năm 2014 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng. Cụ thể như sau:

Xem tất cả »

Tin tức - sự kiện
Tin chỉ đạo, điều hành
LIÊN KẾT WEBSITE