Bộ Xây dựng họp chỉ đạo phương án xây dựng bệnh viện dã chiến phòng chống dịch covid-19 (09/04/2020)

Sáng ngày 09/4/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp triển khai chỉ đạo của Chính phủ về phương án xây dựng bệnh viện dã chiến cho tình huống khẩn cấp dịch Covid-19.