Quý I năm 2020: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn giải quyết 6.976 hồ sơ(09/04/2020)

Trong quý I năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết 6.976 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn là 6.958 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,74%).

12345...50
Tìm theo ngày :