Đoàn Bộ Xây dựng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng(25/07/2024)

Sáng 25/7, Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức Quốc tang tại Nhà tang lễ quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Đoàn Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng đoàn đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tìm theo ngày :