Thông tin văn bản số: 01/VBHN-BXD
Số/ Ký hiệu 01/VBHN-BXD
Ngày ban hành 17/03/2023
Ngày hiệu lực 17/03/2023
Hình thức văn bản Văn bản khác
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Xây dựng  Nguyễn Văn Sinh  Thứ trưởng 
Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
Trích yếu
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BXD ngày 17/03/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
CÁC VĂN BẢN KHÁC