Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 47.006 thuộc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đức Phú Toàn

Thứ sáu, 16/02/2024 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 02/02/2024, Sở Xây dựng Quảng Ngãi đã có Giấy chứng nhận số 237/GCN-SXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Đức Phú Toàn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300829839.

Địa chỉ: Tổ 2, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0905070357.

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và Kiểm định công trình.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Số 69 Lê Quý Đôn, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm nêu trong bảng Danh mục kèm theo Giấy chứng nhận này.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 47.006

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 47.006 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất, cấp phối đá dăm; Kiểm tra thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa Bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý gạch xây, gạch Terrazzo, gạch Block bê tông, gạch bê tông tự chèn, gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm đá ốp lát tự nhiên, đá ốp lát nhân tạo; Phân tích hóa nước cho xây dựng; Bentonite.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng. LAS-XD 13.002 được chuyển đổi từ LAS-XD 564.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày ký.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

SXD_Quảng Ngãi_237-GCN-LAS-XD 47.006_02022024


Nguồn: Giấy chứng nhận 237/GCN-SXD Quảng Ngãi

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)