Hướng dẫn Sở Xây dựng Hà Nội về việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Thứ hai, 06/01/2020 09:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 03/01/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 16/BXD-GĐ gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Về việc thẩm định hồ sơ thiết kế đối với nhà ở riêng lẻ có tầng hầm từ 2 tầng đến 5 tầng hầm, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 294/BXD-HĐXD ngày 02/10/2019 gửi Sở Xây dựng Hà Nội. Theo đó, việc xác định thẩm quyền thẩm định thiết kế đối với công trình nhà ở riêng lẻ có tầng hầm từ 2 tầng đến 5 tầng hầm theo phân cấp công trình quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD và Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.   

Đối với những công trình nhà ở riêng lẻ xuống cấp nghiêm trọng (có công trình đã sập đổ) không thể sử dụng hoặc phải phá dỡ để đảm bảo an toàn, nhưng không đủ điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng (do chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc nằm trong quy hoạch đã có quyết định thu hồi đất nhưng chưa thực hiện dự án), Sở Xây dựng Hà Nội cần căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét việc quy định cấp giấy phép có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 16/BXD-GĐ

Tài liệu đính kèm bài viết  
BXD_16-BXD-GĐ_03012020.signed.pdf Tải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)